Авіамодельний гурток

/Files/photogallery/1849/IMG_4658.jpg

Керівники гуртка:

Забуга Олександр Олександрович ( працює на базі Менської СЮТ та Макошинської ЗОШ І-ІІІст.);
Чуйко Володимир Олександрович ( працює на базі Киселівської ЗОШ І-ІІІ ст.);
Шевченко Віктор Вікторович (працює на базі Березнянської ЗОШ І-ІІ ст.);

Авіаційний моделізм – це один із найцікавіших, найпопулярніших і найкорисніших видів технічної творчості учнів. Як засіб організації розумового дозвілля і активного відпочинку дітей, заняття з авіамоделізму значною мірою сприяють їх загальному і політехнічному навчанню.

Авіамоделювання - один з найпоширеніших видів технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитися зі світом авіації.

Метою програми гуртка є формування компетентностей особистості в проце­сі авіамоделювання. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

— пізнавальної: ознайомлення з технічними видами спорту; основа­ми авіаційних наук і технологій, поняттями про основні технологічні при­йоми проектування та виготовлення авіамоделей;

— практичної: набуття техніко-технологічних умінь і навичок; нав­чання технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями й власної конструкції та їхньої експлуатації; практичних навичок у проекту­ванні авіамоделей різного функціонального призначення, їхнього регулю­вання та запуску, робота з різним інструментом;

— творчої: формування майстерності виготовлення авіамоделей, роз­виток технічного мислення, конструкторських здібностей, стійкого інтере­су до технічної творчості;

— соціальної: виховання культури праці; професійне самовизначення, обґрунтований вибір професії з урахуванням власних інтересів та здібностей; формування й розвиток позитивних якостей емоціонально-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності. Програма спрямована на розвиток просторової уяви, поглиблення шкільних знань у галузі практичного конструювання різноманітних лі­тальних об’єктів. В основі програми — особистісно орієнтоване навчання, що враховує потреби кожного гуртківця, його здібності, уміння та навич­ки і допомагає в повній мірі виявити та проявити творчий потенціал учнів. Заняття в гуртку сприяють вихованню любові до Української держави, розумінню її місця як авіаційної і космічної держави у світовому співтова­ристві, громадянському самоствердженню.
Юні авіамоделісти під час виготовлення моделі не лише розробляють технологію виготовлення, а і проектують її, тобто розв'язують завдання, що в мініатюрі становлять цілий комплекс питань, якими займається справжня авіація. Виготовляючи і запускаючи моделі, діти поглиблюють знання, які вони набули у школі, що сприяє розвитку конструкторських та раціоналізаторських здібностей школярів.

Теоретичні заняття, як правило, повинні передувати практичній роботі. Такий підхід готує гуртківців до свідомої та творчої роботи над моделями, вчить застосовувати теоретичні знання на практиці.

/Files/images/IMG_0127.JPG

Усі моделі виготовляються за ескізами та кресленнями, гуртківці вчаться читати креслення, складати їх, що розвиває просторову уяву.
А також обчислюють площі крила, стабілізатора, перерізів деталей, маси моделі, використовуючи прикладні програми для персональних комп'ютерів.

Перед початком роботи над моделлю кожний гуртківець ознайомлюється з конструкцією літального апарата, його аеродинамічними характеристиками та призначенням вузлів і деталей.

Важливе місце у практичній роботі гуртка належить льотним випробуванням моделей, тренувальним запускам та участі у змаганнях.
Значна увага приділяється подальшому розвитку творчих здібностей вихованців. Вони продовжують ознайомлення й набуття практичних навичок у вирішенні конструкторських задачі різними методами та прийомами роботи.

Учні авіамодельних гуртків постійні учасники районних та обласних змагань по авіамодельному спорту, виставок-конкурсів в напрямку "Авіамоделювання".

/Files/photogallery/1883/IMG_5081.jpg

Авіамодельний гурток запрошує на навчання дітей віком від 9 до 18 років.
Кiлькiсть переглядiв: 323

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

тел. (04644) 2-17-57

Дата останньої зміни 14 Грудня 2018

Фотогалерея